Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

3freya
00:09
2092 3d04 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
3freya
00:09
3freya
00:08
4923 6f53 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSzczurek Szczurek
00:08
00:08
1527 7e9e 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSzczurek Szczurek
3freya
00:06
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
3freya
00:05
3freya
00:04
1678 f18c 400
3freya
00:02
nawet po zranieniu
stracie
bólu
zerwaniu
twoje ciało jest nadal
tym jedynym
pod którym chcę
być rozebrana
— Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
3freya
00:01
3freya
00:00
Niewiele rzeczy na świecie lubię tak bardzo jak Twój zapach. 
3freya
00:00
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaawakened awakened

May 03 2017

3freya
23:55
0147 ccb5 400
Reposted fromsarazation sarazation via10pln 10pln
3freya
23:54
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via10pln 10pln
3freya
23:53
Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
Reposted fromtrytobesuperwoman trytobesuperwoman via10pln 10pln
3freya
23:51
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven via10pln 10pln
3freya
23:50
tak cholernie boję się zaangażować.
Reposted fromnotenough notenough viasmokingtime smokingtime
3freya
23:38
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth
3freya
23:36
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
3freya
23:35
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl