Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

3freya
00:28
5307 3783 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
3freya
00:25
8331 f505 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
3freya
00:24
0022 9ddd 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
3freya
00:24
7837 8365 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
3freya
00:24
4076 f487 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
3freya
00:24
9842 c9f5 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
3freya
00:23
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
00:22
2567 0f01 400
Reposted fromstrumienpola strumienpola viapuremindx puremindx
00:22
6037 f6e5 400

tallmichiganman:

Memories.

Reposted fromamatore amatore viapuremindx puremindx
3freya
00:21
9872 8730 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx
3freya
00:21
1742 9784 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapuremindx puremindx
00:21
1862 0c63 400

banshy:

Untitled by Lennart Pagel

Reposted fromAmericanlover Americanlover viapuremindx puremindx
3freya
00:20
2424 c28a 400
Reposted frompiehus piehus viapuremindx puremindx
3freya
00:20
8227 dd34 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx
3freya
00:20
6777 c700 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapuremindx puremindx
3freya
00:20
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viapuremindx puremindx
3freya
00:19
9660 cb3f 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viapuremindx puremindx
3freya
00:18
Reposted fromFlau Flau viapuremindx puremindx
3freya
00:18
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viapuremindx puremindx
3freya
00:17
3678 8789 400
Reposted fromsilkydreams silkydreams viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...